1_محصول یا محصولات مورد مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

2_در مورد تخمه های آجیلی از طریق گزینه  (نوع)  خام یا شور بودن محصول درخواستی خود را انتخاب کنید.

3_از طریق گزینه (کیلوگرم) مقدار وزن در خواستی خود را انتخاب کنید.

*در صورتی که وزن درخواستی شما بیش از وزن های موجود در گزینه (کیلوگرم) باشد میتوانید از طریق

گزینه (تعداد) افزایش دهید.

مثال:اگر وزن در خواستی شما 800 کیلو گرم باشد ابتدا از طریق گزینه (گیلوگرم) وزن 400 کیلو را انتخاب،

سپس بوسیله گزینه (تعداد) عدد 2 را انتخاب کنید.

مثال:اگر وزن در خواستی شما 2000 کیلوگرم باشد ،ابتدا از طریق گزینه (کیلوگرم) وزن 100 کیلو را انتخاب سپس بوسیله گزینه (تعداد) عدد 20 را انتخاب کنید.

4_پس از اتمام خرید ، گزینه (افزودن به سبد) را کلیک کنید.

5_سپس گزینه (مشاهده سبد خرید) را کلیک کنید.

6_در این صفحه پس از مشاهده محصولات خریداره شده و حصول اطمینان از وزنها و محصولات انتخابی خود گزینه (اقدام به پرداخت) را کلیک کنید.

7_در صفحه تسویه حساب ، پس از تکمیل فرم جزئیات پرداخت ، که شامل نام و نام خانوادگی ،آدرس،شماره تماس و …میباشد گزینه (ثبت سفارش) را انتخاب کرده و از طریق درگاه امن حساب خود را تسویه کنید.

*در صورتی قبلا حساب کاربری در این سایت ایجاد کرده باشید نیازی به پر کردن فرم جزئیات پرداخت ندارید و از طریق حساب کاربری خود وارد شوید.

8_بعد از اتمام این مراحل خدمتگزاران شما در سایت تخمه خوی محصولات شما را آماده و بسته بندی کرده و به آدرس ذکر شما در فرم جزئیات در اسرع وقت ارسال خواهند کرد.

5/5 ( 2 نظر )