۱_محصول یا محصولات مورد مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

۲_در مورد تخمه های آجیلی از طریق گزینه  (نوع)  خام یا شور بودن محصول درخواستی خود را انتخاب کنید.

۳_از طریق گزینه (کیلوگرم) مقدار وزن درخواستی خود را انتخاب کنید.

*در صورتی که وزن درخواستی شما بیش از وزن های موجود در گزینه (کیلوگرم) باشد میتوانید از طریق

گزینه (تعداد) افزایش دهید.

مثال:اگر وزن در خواستی شما ۸۰۰ کیلو گرم باشد ابتدا از طریق گزینه (کیلوگرم) وزن ۴۰۰ کیلو را انتخاب،

سپس بوسیله گزینه (تعداد) عدد ۲ را انتخاب کنید.

مثال:اگر وزن در خواستی شما ۲۰۰۰ کیلوگرم باشد ،ابتدا از طریق گزینه (کیلوگرم) وزن ۱۰۰ کیلو را انتخاب سپس بوسیله گزینه (تعداد) عدد ۲۰ را انتخاب کنید.

۴_پس از اتمام خرید ، گزینه (افزودن به سبد) را کلیک کنید.

۵_سپس گزینه (مشاهده سبد خرید) را کلیک کنید.

۶_در این صفحه پس از مشاهده محصولات خریداری شده و حصول اطمینان از وزنها و محصولات انتخابی خود گزینه (اقدام به پرداخت) را کلیک کنید.

۷_در صفحه تسویه حساب ، پس از تکمیل فرم جزئیات پرداخت ، که شامل نام و نام خانوادگی ،آدرس،شماره تماس و …میباشد گزینه (ثبت سفارش) را انتخاب کرده و از طریق (درگاه به پرداخت ملت) حساب خود را تسویه کنید.

*در صورتی که قبلا حساب کاربری در این سایت ایجاد کرده باشید نیازی به پر کردن فرم جزئیات پرداخت ندارید و از طریق حساب کاربری خود وارد شوید.

۸_بعد از اتمام این مراحل خدمتگزاران شما در گروه تخمه خوی محصولات شما را آماده و بسته بندی کرده و به آدرس ذکر شده شما در فرم جزئیات در اسرع وقت ارسال خواهند کرد.